SIZE
MÀU
GV-24
GV-25
GV-26
GV-27
GV-28
GV-29
GV-30
GV-31
GV-32
GV-33
GV-34
GV-35
GV-36
GV-37
GV-38
Bảng size Size 2: 8-9kg Size 3: 10-11kg Size 4: 12-13kg Size 5: 14-16kg Size 6: 17-18kg Size 7: 19-21kg

Bảng size

Size 2: 8-9kg

Size 3: 10-11kg

Size 4: 12-13kg

Size 5: 14-16kg

Size 6: 17-18kg

Size 7: 19-21kg

Xin mời nhập nội dung tại đây

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền: