SIZE
Bảng size: Size 1: 10-11kg Size 2: 12-13kg Size 3: 14-15kg size 4: 16-17kg Size 5: 18-19kg Size 6: 20-21kg Size 7: 22-23kg Size 8: 24-25kg

Bảng size: 

Size 1: 10-11kg

Size 2: 12-13kg

Size 3: 14-15kg

size 4: 16-17kg

Size 5: 18-19kg

Size 6: 20-21kg

Size 7: 22-23kg

Size 8: 24-25kg

Xin mời nhập nội dung tại đây

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền: